Sabırla İlgili Bir Hikaye

 


 

SABIR İLE İLGİLİ BİR HİKAYE

Çin Bambu Ağacı'nın yetişmesi, olumlu ısrar için güzel bir örnektir

Çinliler bu ağacı şöyle yetiştirir: Önce ağacın tohumu ekilir,sulanır ve

gübrelenir Birinci yıl tohumda herhangi bir değişiklik olmaz Tohum

yeniden sulanıp gübrelenir Bambu ağacı ikinci yılda da toprağın dışına

filiz vermez Üçüncü ve dördüncü yıllarda her yıl yapılan işlem tekrar

edilerek bambu tohumu sulanır ve gübrelenir Fakat inatçı tohum bu yılda

da filiz vermez Çinliler büyük bir sabırla beşinci yılda da bambuya su

ve gübre vermeye devam ederler

Ve nihayet beşinci yılın sonlarına doğru bambu yeşermeye başlar ve altı

hafta gibi kısa bir sürede yaklaşik 27 metre boyuna ulaşır Akla gelen

ilk soru şudur : Çin Bambu Ağacı 27 metre boyuna altı hafta da mı yoksa

beş yılda mı ulaşmıştır? Bu sorunun cevabı tabii ki beş yıldır

Büyük bir sabırla ve ısrarla tohum beş yıl süresince sulanıp

gübrelenmeseydi ağacın büyümesinden hatta var olmasından söz edebilir -
miydik? Bir başarının şartları her zaman çok basittir


Bir süre için alışın,

Bir süre tahammül edin

Her zaman inanın

Ve hiçbir zaman geri dönmeyin

 

ALINTI